Đất bán tại Quận Cái Răng, Cần Thơ

9 kết quả bất động sản
A2-01, Vũ Đình Liệu
Quận Cái Răng
80 m²
Quận Cái Răng
85 m²
Quận Cái Răng
112 m²
B8, KDC HƯng Phú 1, Q.Cái Răng, Cần Thơ
Quận Cái Răng
81 m²
163 KV An Phú,
Quận Cái Răng
2500 m²
Đường D14 Khu dân cư Hồng Loan Hưng Thạnh
Quận Cái Răng
160 m²
Đường D14 Khu dân cư Hồng Loan Hưng Thạnh
Quận Cái Răng
80 m²
Khu DC Nam Long, Cần Thơ
Quận Cái Răng
3083 m²
KDC Nam Long, Cần Thơ
Quận Cái Răng
2574 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà