Đất bán tại Quận Cái Răng, Cần Thơ

20 kết quả bất động sản
A2-01, Vũ Đình Liệu
Quận Cái Răng
80 m²
163 KV An Phú,
Quận Cái Răng
2500 m²
khu dân cư nông thổ sản cần thơ
Quận Cái Răng
120 m²
Quận Cái Răng
85 m²
Quận Cái Răng
120 m²
Quận Cái Răng
116 m²
Quận Cái Răng
148 m²
Quận Cái Răng
72 m²
Quận Cái Răng
81 m²
Quận Cái Răng
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà