Đất bán tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

16 kết quả bất động sản
Nguyễn Truyền Thanh Bình Thủy
Quận Bình Thủy
75 m²
120 Tỷ VNĐ
Quận Bình Thủy
200 m²
Giá bảo mật
Quận Bình Thủy
200 m²
Quận Bình Thủy
66 m²
Quận Bình Thủy
64 m²
Quận Bình Thủy
300 m²
m218 đường Nguyễn Thông
Quận Bình Thủy
86 m²
Quận Bình Thủy
73 m²
Quận Bình Thủy
73 m²
Quận Bình Thủy
165 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà