Đất bán tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

32 kết quả bất động sản
KDC Quân Báo Cần Thơ
Quận Bình Thủy
50 m²
Long Hòa Cần Thơ
Quận Bình Thủy
60 m²
Quốc lộ 91B Cần Thơ
Quận Bình Thủy
70 m²
Nguyễn Văn Linh Cần Thơ
Quận Bình Thủy
60 m²
Long Hòa Cần Thơ
Quận Bình Thủy
70 m²
Quốc lộ 91B Long Hòa
Quận Bình Thủy
63 m²
Nguyễn Văn Linh Cần Thơ
Quận Bình Thủy
70 m²
Đại lộ Nguyễn Văn Linh
Quận Bình Thủy
70 m²
91b Cần Thơ
Quận Bình Thủy
70 m²
Bình Thủy Cần Thơ
Quận Bình Thủy
63 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà