Đất bán tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

20 kết quả bất động sản
Quận Bình Thủy
67 m²
Khu đô thị tái định cưu Cửu Long - Thánh phố hạnh phúc
Quận Bình Thủy
65 m²
Quận Bình Thủy
75 m²
Quận Bình Thủy
105 m²
Nguyễn Truyền Thanh Bình Thủy
Quận Bình Thủy
75 m²
Quận Bình Thủy
75 m²
Quận Bình Thủy
100 m²
Quận Bình Thủy
160 m²
Quận Bình Thủy
100 m²
bình thuỷ cần thơ
Quận Bình Thủy
126 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà