Đất bán tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

60 kết quả bất động sản
Quận Bình Thủy
50 m²
Quận Bình Thủy
90 m²
Nguyễn Truyền Thanh Bình Thủy
Quận Bình Thủy
69 m²
Cần Thơ Ninh Kiều
Quận Bình Thủy
100 m²
Quận Bình Thủy
80 m²
Quận Bình Thủy
168 m²
Mặt tiền đường Tạ Thị Phi
Quận Bình Thủy
279 m²
Quận Bình Thủy
246 m²
Quận Bình Thủy
100 m²
Cần Thơ Ninh Kiều
Quận Bình Thủy
84 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà