Đất bán tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

24 kết quả bất động sản
Nguyễn Truyền Thanh Bình Thủy
Quận Bình Thủy
111 m²
Quận Bình Thủy
67 m²
Quận Bình Thủy
105 m²
Quận Bình Thủy
100 m²
Quận Bình Thủy
192 m²
Quận Bình Thủy
64 m²
Quận Bình Thủy
81 m²
Quận Bình Thủy
101 m²
Quận Bình Thủy
67 m²
Quận Bình Thủy
80 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà