Đất bán tại Thành phố Cà Mau, Cà Mau

35 kết quả bất động sản
Quản Lộ - Phụng Hiệp Thành phố Cà Mau
Thành phố Cà Mau
120 m²
Quản Lộ - Phụng Hiệp Thành phố Cà Mau
Thành phố Cà Mau
125 m²
Quản Lộ - Phụng Hiệp Thành phố Cà Mau
Thành phố Cà Mau
125 m²
Đường 19/5 Phường 8 TP Cà Mau
Thành phố Cà Mau
220 m²
Trần Hưng Đạo Thành phố Cà Mau
Thành phố Cà Mau
100 m²
Thành phố Cà Mau
100 m²
Trần Hưng Đạo Phường 5
Thành phố Cà Mau
100 m²
Lý Văn Lâm Thành phố Cà Mau
Thành phố Cà Mau
90 m²
Đường Lê Hồng Phong, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, Cà Mau
Thành phố Cà Mau
90 m²
Đường Lê Hồng Phong, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, Cà Mau
Thành phố Cà Mau
90 m²