Đất bán tại Thị xã Lagi, Bình Thuận

10 kết quả bất động sản
25 Thống Nhất P. Phước Hội, Thị Xã Lagi
Thị xã Lagi
58600 m²
Thị xã Lagi
58600 m²
Đinh Bộ Lĩnh tx. La Gi
Thị xã Lagi
100 m²
420 Đường 55
Thị xã Lagi
100 m²
Thị xã Lagi
58000 m²
Xã tân bình, tx Lagi, bình thuận
Thị xã Lagi
107,80 m²
Thị xã Lagi
58499 m²
Thị xã Lagi
58036 m²
Thị xã Lagi
58000 m²
Thị xã Lagi
58000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà