Đất bán tại Thị xã Lagi, Bình Thuận

25 kết quả bất động sản
ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TÂN, THỊ XÃ LAGI, BÌNH THUẬN
Thị xã Lagi
1000 m²
ĐƯỜNG HÙng Vương, lagi, bình thuận
Thị xã Lagi
1000 m²
đường Hùng Vương, thị xã lagi, bình thuận
Thị xã Lagi
1000 m²
Nguyễn Du Tân Phước
Thị xã Lagi
784 m²
Thống Nhất tx. La Gi
Thị xã Lagi
198 m²
Thị xã Lagi
1000 m²
Nguyễn Ngọc Ky Phước Hội
Thị xã Lagi
478 m²
đường Hùng Vương, Thị Xã LaGi, Tỉnh Bình thuận
Thị xã Lagi
1000 m²
Thị xã Lagi
1000 m²
Nguyễn Tri Phương tx. La Gi
Thị xã Lagi
102 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà