Đất bán tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

80 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
90 m²
Casavanda
Thành phố Phan Thiết
312 m²
Thành phố Phan Thiết
300 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
367 m²
Huỳnh Thúc Kháng Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
250 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
80 m²
Đường tỉnh 706B Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
240 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà