Đất bán tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

1.145 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
200 m²
Thành phố Phan Thiết
110 m²
Mặt tiền bờ biển phường Lạc Đạo và phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết.
Thành phố Phan Thiết
83 m²
Thành phố Phan Thiết
240 m²
Mặt tiền bờ biển phường Lạc Đạo và phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết.
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
90 m²
Huỳnh Thúc Kháng Mũi Né
Thành phố Phan Thiết
250 m²
Thành phố Phan Thiết
83,50 m²
Thành phố Phan Thiết
240 m²
Thành phố Phan Thiết
215 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà