Đất bán tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

359 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
285 m²
Thành phố Phan Thiết
20000 m²
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Thành phố Phan Thiết
120 m²
Thành phố Phan Thiết
130 m²
Thành phố Phan Thiết
120 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Thành phố Phan Thiết
160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà