Đất bán tại Bình Thuận

396 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
140 m²
1 Tôn Đức Thắng
Thành phố Phan Thiết
140 m²
1 Tôn Đức Thắng
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Tôn Đức Thắng, tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Thành phố Phan Thiết
250 m²
1 Tôn Đức Thắng
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Thành phố Phan Thiết
140 m²
1 Tôn Đức Thắng
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
85 m²
Huyện Hàm Tân
200 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà