Đất bán tại Bình Thuận

418 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
285 m²
Đường Xe Lương
Huyện Bắc Bình
5600 m²
Thôn Bình Liêm
Huyện Bắc Bình
3100 m²
Thành phố Phan Thiết
20000 m²
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Xã Hàm Liên , Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận , gần khu du lịch sinh thái Trung Thành Nam
Huyện Hàm Thuận Bắc
40000 m²
Thôn 2- Hàm Liêm- Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận. Số DT chủ đất: 0904.081.019
Huyện Hàm Thuận Bắc
4000 m²
Thành phố Phan Thiết
115 m²
ĐT716
Thành phố Phan Thiết
250 m²
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà