Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

11 kết quả bất động sản
50,Phú Lộc ,Hàm Cường,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
6000 m²
50,Phú Lộc ,Hàm Cường,Hàm Thuận Nam
Huyện Hàm Thuận Nam
1700 m²
50,Phú Lộc ,Hàm Cường ,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
1700 m²
50,Phú Lộc,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
2000 m²
50,Phú Lộc ,Hàm Cường,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
17118 m²
50,Phú Lộc,Hàm Cường,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
90 m²
Địa chỉ: 50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
960 m²
Địa chỉ: 50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
15000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà