Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

13 kết quả bất động sản
50
Huyện Hàm Thuận Nam
20000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
20000 m²
50 Phú Lộc
Huyện Hàm Thuận Nam
13000 m²
50 Phú Lộc
Huyện Hàm Thuận Nam
13000 m²
50 Phú Lộc
Huyện Hàm Thuận Nam
55000 m²
50 Phú Lộc
Huyện Hàm Thuận Nam
12000 m²
50 Phú Lộc , Hàm cường
Huyện Hàm Thuận Nam
12000 m²
50 Phú Lộc
Huyện Hàm Thuận Nam
130000 m²
50
Huyện Hàm Thuận Nam
20000 m²
50 Phú Lộc , Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
38000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà