Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

9 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Nam
10000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
50,Phú Lộc ,Hàm Cường,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
54000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
10000 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
705 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
6000 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
54000 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà