Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

6 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
XÃ Hàm Mỹ,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
1500 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
Hàm Kiệm Hàm Thuận Nam
Huyện Hàm Thuận Nam
224 m²
Xã Tân Lập ,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
80000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà