Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

11 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
Hàm Cường, Hàm Thuận Nam
Huyện Hàm Thuận Nam
1100 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
1300 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
380000 m²
Địa chỉ: 50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
23000 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
8000 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
140 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
270 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
12000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà