Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

3 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Thôn 2- Hàm Liêm- Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận. Số DT chủ đất: 0904.081.019
Huyện Hàm Thuận Bắc
4000 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
85 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà