Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

11 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Bắc
897 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
85 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
200 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
200 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
120 m²
KDC Hàm Thắng Bên Lội
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
KDC Hàm Thắng Bến Lội Giai Đoạn 2, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà