Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

2 kết quả bất động sản
Thông Thắng Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
345 m²
Gần Trung Thành Nam, Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
32000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà