Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

3 kết quả bất động sản
KDC Hàm Thắng Bến Lội Giai Đoạn 2, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
897 m²
Khu dân cu Bến Lội - Lại An 2
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà