Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

57 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Bắc
1000 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Phan Thiết, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
98 m²
Xã Thuận Hoá, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận gần Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Bắc
67120 m²
Hàm Liêm Hàm Thuận Bắc
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Thuận Thành , xã Hàm Thắng ,Hàm Thuận Bắc
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
28000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà