Đất bán tại Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

12 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
250 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
129 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
85 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
897 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
4000 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
117 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà