Đất bán tại Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

7 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Tân
200 m²
Huyện Hàm Tân
200 m²
50,Phú Lộc,Hàm Cường ,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
130000 m²
50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Tân
130000 m²
Huyện Hàm Tân
200 m²
Huyện Hàm Tân
200 m²
Huyện Hàm Tân
200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà