Đất bán tại Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

5 kết quả bất động sản
Đường Xe Lương
Huyện Bắc Bình
5600 m²
Thôn Bình Liêm
Huyện Bắc Bình
3100 m²
Huyện Bắc Bình
120000 m²
Huyện Bắc Bình
41000 m²
Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình thuận
Huyện Bắc Bình
41000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà