Đất bán tại Bình Phước

5 kết quả bất động sản
Huyện Bình Long
5000 m²
Huyện Chơn Thành
150 m²
tt. Chơn Thành Chơn Thành
Huyện Chơn Thành
150 m²
Huyện Bù Đăng
50000 m²
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN CHƠN THÀNH BÌNH PHƯỚC
Huyện Chơn Thành
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà