Đất bán tại Bình Phước

14 kết quả bất động sản
Thị xã Đồng Xoài
75 m²
khu phố suối đá tân xuân đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
3048 m²
khu phố suối đá,phường tân xuân,đồng xoài bình phước.
Thị xã Đồng Xoài
3046 m²
tiến hưng đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
3087 m²
Huyện Đồng Phú
600 m²
Huyện Chơn Thành
202,50 m²
tt. Chơn Thành Chơn Thành
Huyện Chơn Thành
414,90 m²
Huyện Bình Long
2320000 m²
đồng tiến đồng phú bình phước
Huyện Đồng Phú
122400 m²
Huyện Đồng Phú
20000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà