Đất bán tại Bình Phước

8 kết quả bất động sản
quốc lộ 13
Huyện Chơn Thành
3070,90 m²
Binh Phuoc Vietnam
Huyện Bù Đốp
150000 m²
Huyện Lộc Ninh
15000 m²
Huyện Lộc Ninh
200000 m²
Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài
Thị xã Đồng Xoài
350 m²
Huyện Lộc Ninh
10000 m²
xã Quang Minh, Chơn Thành, Bình Phước
Huyện Chơn Thành
520000 m²
Huyện Đồng Phú
4000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà