Đất bán tại Bình Phước

20 kết quả bất động sản
quốc lộ 13
Huyện Chơn Thành
3070,90 m²
Binh Phuoc Vietnam
Huyện Bù Đốp
150000 m²
14 Đường Quốc lộ 1A
Thị xã Đồng Xoài
75 m²
HL507, thị xã Đồng Xoài
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
bình phước
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Thị xã Đồng Xoài Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Thị xã Đồng Xoài
80 m²
Thị xã Đồng Xoài
80 m²
Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài
Thị xã Đồng Xoài
1300 m²
Thị xã Đồng Xoài Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà