Đất bán tại Bình Phước

1.291 kết quả bất động sản
Thị xã Đồng Xoài
155 m²
KCN Đồng Xoài 3
Thị xã Đồng Xoài
700 m²
Thị xã Đồng Xoài
120 m²
Tiến Hưng, Thị Xã Đồng Xoài, Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài
150 m²
tỉnh lộ 741
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Huyện Chơn Thành
1350 m²
ql14. đt 741
Thị xã Đồng Xoài
552 m²
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
741 Quốc lộ 14
Thị xã Đồng Xoài
90 m²
Thị xã Đồng Xoài
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà