Đất bán tại Bình Phước

1.052 kết quả bất động sản
Tỉnh lộ 741, đường tránh QL14
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Thị xã Đồng Xoài
85 m²
NGÃ 4 TƯ CHƠN THÀNH
Huyện Chơn Thành
2000 m²
Quốc Lộ 13, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Huyện Chơn Thành
122,50 m²
Huyện Chơn Thành
200 m²
Quốc Lộ 14
Huyện Chơn Thành
300 m²
Quốc lộ 14
Huyện Chơn Thành
200 m²
THỊ TRẤN CHƠN THÀNH _BÌNH PHƯỚC.
Huyện Chơn Thành
200 m²
quốc lộ 14, quốc lộ 13
Huyện Chơn Thành
300 m²
ĐT741, Bình Phước, Việt Nam
Thị xã Đồng Xoài
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà