Đất bán tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

3 kết quả bất động sản
xã Quang Minh, Chơn Thành, Bình Phước
Huyện Chơn Thành
520000 m²
Huyện Chơn Thành
31255 m²
Minh Long Chơn Thành
Huyện Chơn Thành
104000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà