Đất bán tại Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

283 kết quả bất động sản
QL13
Thị xã Thủ Dầu Một
330 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
1200 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
600 m²
Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Thị xã Thủ Dầu Một
140 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
320 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
740 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
1976 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
104 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
320 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
740 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà