Đất bán tại Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

395 kết quả bất động sản
Thị xã Thủ Dầu Một
600 m²
313 Ba Mươi Tháng Tư
Thị xã Thủ Dầu Một
180 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
450 m²
Thu Dau Mot University, Trần Văn Ơn, tp. Thủ Dầu
Thị xã Thủ Dầu Một
150 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
900 m²
Đại lộ Bình Dương tp. Thủ Dầu Một
Thị xã Thủ Dầu Một
150 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
150 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
150 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
150 m²
tp. Thủ Dầu Một Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà