Đất bán tại Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

613 kết quả bất động sản
NE8 Thới Hòa
Huyện Bến Cát
300 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
100 m²
Đại lộ Bình Dương Thành phố Thủ Dầu Một
Thị xã Thủ Dầu Một
660 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
600 m²
Khu công nghiệp Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
1200 m²
Đại lộ Bình Dương Phú Hòa
Thị xã Thủ Dầu Một
360 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
660 m²
Đường Mỹ Phước
Thị xã Thủ Dầu Một
150 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
360 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
360 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà