Đất bán tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

240 kết quả bất động sản
Đường tỉnh 746 Khánh Bình
Huyện Tân Uyên
200 m²
Huyện Tân Uyên
150 m²
Huyện Tân Uyên
300 m²
Đường tỉnh 746 Khánh Bình
Huyện Tân Uyên
100 m²
N6 Khánh Bình
Huyện Tân Uyên
120 m²
Nguyễn Văn Linh Thành phố Thủ Dầu Một
Huyện Tân Uyên
100 m²
Huyện Tân Uyên
235 m²
Huyện Tân Uyên
150 m²
Huyện Tân Uyên
300 m²
Huyện Tân Uyên
130 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà