Đất bán tại Huyện Bến Cát, Bình Dương

730 kết quả bất động sản
NE8 Thới Hòa
Huyện Bến Cát
300 m²
Huyện Bến Cát
300 m²
khu đô thị và công nghiệp VIỆT SIN
Huyện Bến Cát
150 m²
Huyện Bến Cát
300 m²
KHU ĐÔ THỊ MỚI BÌNH DƯƠNG
Huyện Bến Cát
360 m²
Huyện Bến Cát
115 m²
Huyện Bến Cát
300 m²
NE8 Thới Hòa
Huyện Bến Cát
300 m²
Huyện Bến Cát
500 m²
Huyện Bến Cát
150 m²
Thị xã Bến Cát Bình Dương
Huyện Bến Cát
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà