Đất bán tại Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

9 kết quả bất động sản
Hội Tân, Nhơn Hội
Thành phố Qui Nhơn
1161,60 m²
Nhơn Lý Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
108 m²
Điện Biên Phủ Nhơn Bình Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
125 m²
Thành phố Qui Nhơn
250 m²
Thành phố Qui Nhơn
250 m²
Thành phố Qui Nhơn
250 m²
Thành phố Qui Nhơn
135 m²
6 khu vực
Thành phố Qui Nhơn
100 m²
Chi Lăng Nguyễn Văn Cừ
Thành phố Qui Nhơn
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà