Đất bán tại Bình Định

94 kết quả bất động sản
Huyện Tuy Phước
300 m²
Thành phố Qui Nhơn
216 m²
Thị Xã An Nhơn
90 m²
Thị Xã An Nhơn
90 m²
Thị trấn Bình định
Thị Xã An Nhơn
120 m²
Thị Xã An Nhơn
100 m²
Thị Xã An Nhơn
112 m²
154 – 155 Tây Sơn, tầng 3- Tòa nhà Gia Thịnh, Quy Nhơn, Bình Định
Thị Xã An Nhơn
100 m²
khu vực Vĩnh Liêm, phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình ĐỊnh
Thị Xã An Nhơn
100 m²
Thị Xã An Nhơn
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà