Đất bán tại Bình Định

10 kết quả bất động sản
Đường D3, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
90 m²
Thị Xã An Nhơn
250 m²
Thành phố Qui Nhơn
250 m²
Thành phố Qui Nhơn
250 m²
Hội Tân, Nhơn Hội
Thành phố Qui Nhơn
1161,60 m²
Thành phố Qui Nhơn
250 m²
Thành phố Qui Nhơn
135 m²
6 khu vực
Thành phố Qui Nhơn
100 m²
Thôn Phú Kim
Huyện Phù Cát
1621 m²
Chi Lăng Nguyễn Văn Cừ
Thành phố Qui Nhơn
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà