Đất bán tại Bình Định

45 kết quả bất động sản
Quốc lộ 1D Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Tây Sơn Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Thành phố Qui Nhơn
115 m²
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Quốc lộ
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Ghềnh Ráng Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Quốc lộ 1 Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
150 m²
Quốc lộ 1D – Tp.Quy Nhơn – Bình Định
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Quốc Lộ 1D Quy Nhơn Bình Định
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Quốc lộ 1D Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà