Đất bán tại Bình Định

143 kết quả bất động sản
76 Quang Trung - Nha Trang - Khánh Hòa
Thành phố Qui Nhơn
100 m²
Thị Xã An Nhơn
250 m²
Trần Phú, An Nhơn, Bình Định
Thị Xã An Nhơn
90 m²
Thị Xã An Nhơn
100 m²
Trần Phú
Thị Xã An Nhơn
90 m²
Thị Xã An Nhơn
90 m²
Thị Xã An Nhơn
100 m²
Thị Xã An Nhơn
100 m²
Thị Xã An Nhơn
100 m²
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TÂN AN RIVERSIDE
Thị Xã An Nhơn
100 m²
Thành phố Qui Nhơn
108 m²
Bình Định Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
108 m²
phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Thị Xã An Nhơn
90 m²
Thị Xã An Nhơn
100 m²
Trần Phú, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Thị Xã An Nhơn
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà