Đất bán tại Bình Định

97 kết quả bất động sản
Tổ 49, khu vực 5, phường quang trung, tp quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
70 m²
Nhơn Lý Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
216 m²
Thị Xã An Nhơn
86 m²
FLC Lux City Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
108 m²
Thành phố Qui Nhơn
108 m²
Bình Định Thị xã An Nhơn
Thị Xã An Nhơn
100 m²
Thị Xã An Nhơn
100 m²
Thị Xã An Nhơn
100 m²
pho gần Sư đoàn 3 Sao Vàng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Thành phố Qui Nhơn
106 m²
Quốc lộ 1 Việt Nam
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà