Đất bán tại Bình Định

11 kết quả bất động sản
đường tây sơn, quang trung, quy nhơn, bình định
Thành phố Qui Nhơn
144 m²
Bùi Xuân Phái Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
56 m²
Thành phố Qui Nhơn
108 m²
Thành phố Qui Nhơn
108 m²
Quốc lộ
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Thành phố Qui Nhơn
100 m²
Thành phố Qui Nhơn
108 m²
Thành phố Qui Nhơn
107 m²
Quốc lộ 1 Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
150 m²
Thành phố Qui Nhơn
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà