Đất bán tại Bến Tre

107 kết quả bất động sản
Huyện Chợ Lách
111 m²
Huyện Châu Thành
633,90 m²
Bến Tre
70 m²
Huyện Châu Thành
100 m²
Bến Tre
125 m²
Huyện Giồng Trôm
2723 m²
Ấp An Vĩnh 1,Xã Đa Pước Hội ,Huyện Mỏ Cày Nam ,Tỉnh Bến Tre
Huyện Mõ Cày
360 m²
Huyện Giồng Trôm
2723 m²
An Phước Châu Thành
Huyện Châu Thành
1500 m²
Huyện Giồng Trôm
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà