Đất bán tại Huyện Châu Thành, Bến Tre

5 kết quả bất động sản
Huyện Châu Thành
130 m²
Dối diện ủy ban xã an khánh
Huyện Châu Thành
6500 m²
Đối diện ủy ban xã An Khanh
Huyện Châu Thành
6500 m²
HL 713, Tường Đa, Châu Thành, Bến Tre
Huyện Châu Thành
1000 m²
Huyện Châu Thành
840 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà