Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

158 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Kinh Dương Vương
Thành phố Bắc Ninh
355 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
117 m²
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
trần xá
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà