Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

28 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Thành phố Bắc Ninh
87 m²
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
76,50 m²
Lý Thái Tổ Ho Chi Minh City
Quận 10
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà