Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

12 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Thành phố Bắc Ninh
85 m²
Thành phố Bắc Ninh
77,50 m²
Thành phố Bắc Ninh
112 m²
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
99 m²
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
420 m²
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà