Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

7 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
99 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
74 m²
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà