Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

155 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Vũ Ninh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
Thành phố Bắc Ninh
240 m²
Thành phố Bắc Ninh
82 m²
Thành phố Bắc Ninh
240 m²
trần xá
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
Đường Sao mai, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
95 m²
Thành phố Bắc Ninh
84 m²
Thành phố Bắc Ninh
76,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà