Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

23 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Lý Thái Tổ Ho Chi Minh City
Quận 10
72 m²
Nguyễn Cao Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
76,80 m²
Thành phố Bắc Ninh
79 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Thành phố Bắc Ninh
76 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà