Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

16 kết quả bất động sản
Đấu Mã Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
240 m²
Thành phố Bắc Ninh
78 m²
Thành phố Bắc Ninh
74 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
122 m²
Thành phố Bắc Ninh
99 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà