Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

11 kết quả bất động sản
Võ Cường Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
76,80 m²
Võ Cường Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
82,50 m²
Thành phố Bắc Ninh
99 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Thành phố Bắc Ninh
74 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Thành phố Bắc Ninh
328 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà