Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

155 kết quả bất động sản
Làn 2 , Thiên Đức , Vạn An , Khúc Xuyên , TP Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Khả Lễ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
trần xá
Thành phố Bắc Ninh
85 m²
trần xá
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
khu k15 ninh xá thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
165 m²
trần xá
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
Đường Sao mai, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
95 m²
Thành phố Bắc Ninh
84 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà