Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

14 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
76,50 m²
Thành phố Bắc Ninh
102 m²
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Thành phố Bắc Ninh
68 m²
Thành phố Bắc Ninh
101 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà