Đất bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

10 kết quả bất động sản
Trung tâm thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
4000 m²
Thành phố Bắc Ninh
277 m²
Khả Lễ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
83 m²
Hòa Đình Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Bồ Sơn Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Bồ Sơn Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
83,25 m²
Hòa Đình Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Đại Phúc tp. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Khả Lễ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Khả Lễ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
91 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà