Đất bán tại Bắc Ninh

24 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
99 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
105 m²
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
74 m²
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà