Đất bán tại Bắc Ninh

30 kết quả bất động sản
Huyện Quế Võ
285 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Trí Quả Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
6000 m²
Vietnam Ngọc Xá
Huyện Quế Võ
10150 m²
Huyện Quế Võ
100 m²
Huyện Quế Võ
2000 m²
Thành phố Bắc Ninh
85 m²
Đường 18 Vietnam
Huyện Yên Phong
10200 m²
Thành phố Bắc Ninh
77,50 m²
Phượng Mao Thành phố Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
285 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà