Đất bán tại Bắc Ninh

22 kết quả bất động sản
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Huyện Quế Võ
90 m²
Thành phố Bắc Ninh
328 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Huyện Quế Võ
90 m²
Huyện Thuận Thành
3000000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà