Đất bán tại Bắc Ninh

330 kết quả bất động sản
Huyện Quế Võ
90 m²
1 Đường Hữu Nghị
Huyện Từ Sơn
75 m²
Huyện Từ Sơn
247 m²
Đại Đồng Tiên Du
Huyện Tiên Du
81 m²
Phù Chẩn Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
254 m²
An Bình Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
100 m²
từ sơn bắc ninh
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
244 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà