Đất bán tại Bắc Ninh

21 kết quả bất động sản
Đại Đồng Thành Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
300000 m²
Lê Quang Đạo Đông Ngàn
Huyện Từ Sơn
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
76,50 m²
Thành phố Bắc Ninh
102 m²
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Thành phố Bắc Ninh
68 m²
Thành phố Bắc Ninh
101 m²
Tân Hồng, tx. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Từ Sơn
100 m²
Lê Quang Đạo, tx. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Từ Sơn
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà