Đất bán tại Bắc Ninh

51 kết quả bất động sản
Huyện Thuận Thành
3000000 m²
Đại Đồng Thành Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
30000 m²
Huyện Tiên Du
90 m²
phố vũ -phường đại phúc-thành phố bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
66,10 m²
Khu phố vũ-phường đại phúc-thành phố bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
66,10 m²
Đường 18 Vietnam
Huyện Yên Phong
10200 m²
Vietnam Ngọc Xá
Huyện Quế Võ
10150 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Huyện Từ Sơn
115 m²
thôn Yên Lãng xã Yên Trung, Yên Phong, Băc ninh
Huyện Yên Phong
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà