Đất bán tại Bắc Ninh

16 kết quả bất động sản
Khu Triều Thôn - Xã Nam Sơn - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Đương Nguyễn Quyền, P. Đại Phúc. Tp Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
98 m²
Huyện Quế Võ
4000 m²
Trung tâm thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
4000 m²
Thành phố Bắc Ninh
277 m²
Khả Lễ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
83 m²
Hòa Đình Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Bồ Sơn Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Bồ Sơn Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
83,25 m²
Hòa Đình Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà