Đất bán tại Bắc Ninh

40 kết quả bất động sản
Trí Quả Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
14000 m²
Thuận Thành Bac Ninh Province
Huyện Thuận Thành
10000 m²
Đại Đồng Thành Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
30000 m²
Lạc Long Quân Thanh Khương
Huyện Thuận Thành
4600 m²
Trí Quả Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
6000 m²
Lý Thái Tổ Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
120 m²
số 28, đường 6, phù chuẩn, từ sơn, bắc ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
Thuận Thành Bac Ninh Province
Huyện Thuận Thành
19000 m²
Âu Cơ tt. Hồ
Huyện Thuận Thành
81 m²
Huyện Lương Tài
108 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà