Đất bán tại Bắc Ninh

6 kết quả bất động sản
Khả Lễ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
83 m²
Phường Tân Hồng và phường Đồng Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
100 m²
khu công nghiệp Khai Sơn
Huyện Thuận Thành
8500 m²
Lê Quang Đạo, tx. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Từ Sơn
100 m²
Thôn Mao Trung, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
80 m²
Trung tâm thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
4000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà