Đất bán tại Bắc Ninh

273 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
110 m²
Huyện Từ Sơn
110 m²
Huyện Từ Sơn
110 m²
Huyện Từ Sơn
85 m²
Huyện Yên Phong
90 m²
Lê Quang Đạo Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
120 m²
Khi đất mới
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà