Đất bán tại Bắc Ninh

12 kết quả bất động sản
Số 28, Đường 6, VSIP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
Số 28, đường 6, Vsip Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
Huyện Thuận Thành
3000000 m²
Đại Đồng Thành Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
300000 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Ngã 6 đường Lý thái tổ, phường Đại phúc , TP Bắc Ninh .
Thành phố Bắc Ninh
217 m²
Huyện Quế Võ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà