Đất bán tại Bắc Ninh

303 kết quả bất động sản
Mặt tiền
Huyện Từ Sơn
105 m²
-- Đường/Phố --
Huyện Từ Sơn
75 m²
-- Đường/Phố --
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Quế Võ
280 m²
Huyện Từ Sơn
75 m²
Huyện Từ Sơn
110 m²
Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
1 Hữu Nghị
Huyện Từ Sơn
75 m²
đường quốc lộ 18
Huyện Quế Võ
96 m²
-- Đường / Phố --
Huyện Yên Phong
100 m²
Huyện Từ Sơn
100 m²
Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
từ sơn bắc ninh
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
bắc ninh
Huyện Từ Sơn
90 m²
Tu Son bac ninh
Huyện Từ Sơn
110 m²
Huyện Từ Sơn
100 m²
Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
110 m²
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà