Đất bán tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

22 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
247 m²
Huyện Từ Sơn
115 m²
số 28, đường 6, phù chuẩn, từ sơn, bắc ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
Huyện Từ Sơn
75 m²
Huyện Từ Sơn
7700 m²
Huyện Từ Sơn
200 m²
Huyện Từ Sơn
110 m²
Đường 6
Huyện Từ Sơn
75 m²
Số 28, Đường 6, KCN VSIP , TX.Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
Huyện Từ Sơn
481 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà