Đất bán tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

5 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
200 m²
số 28, đường 6, phù chuẩn, từ sơn, bắc ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
Huyện Từ Sơn
110 m²
Lý Thái Tổ Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
120 m²
Huyện Từ Sơn
85 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà