Đất bán tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

2 kết quả bất động sản
Số 28, Đường 6, VSIP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
Số 28, đường 6, Vsip Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà