Đất bán tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

54 kết quả bất động sản
Phù Chẩn Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
xóm Sóc Phù Chẩn
Huyện Từ Sơn
220 m²
1 Hữu Nghị
Huyện Từ Sơn
75 m²
Đường Hữu Nghị Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
105 m²
Huyện Từ Sơn
75 m²
Đường Hữu Nghị - Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
75 m²
số 1 Hữu Nghị
Huyện Từ Sơn
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà