Đất bán tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

8 kết quả bất động sản
Lê Quang Đạo Đông Ngàn
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
85 m²
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
105 m²
Phường Tân Hồng và phường Đồng Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
100 m²
Tân Hồng, tx. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Từ Sơn
100 m²
Lê Quang Đạo, tx. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Huyện Từ Sơn
100 m²
Lê Quang Đạo Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
100 m²
Dự án Cao Nguyên 3, đường 295 phường Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
93 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà