Đất bán tại Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

9 kết quả bất động sản
Đại Đồng Thành Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
300000 m²
Lạc Long Quân Thanh Khương
Huyện Thuận Thành
10000 m²
Huyện Thuận Thành
3000000 m²
Lạc Long Quân Thanh Khương
Huyện Thuận Thành
4600 m²
Trí Quả Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
14000 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà