Đất bán tại Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

27 kết quả bất động sản
An Bình Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
113 m²
An Bình Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
113,80 m²
An Bình Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
100 m²
An Bình Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
100 m²
Đại Đồng Thành Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
30000 m²
Lạc Long Quân Thanh Khương
Huyện Thuận Thành
4600 m²
Lạc Long Quân Thanh Khương
Huyện Thuận Thành
10000 m²
Huyện Thuận Thành
3000000 m²
Huyện Thuận Thành
81 m²
Thuận Thành Bac Ninh Province
Huyện Thuận Thành
19000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà