Đất bán tại Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

8 kết quả bất động sản
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Huyện Thuận Thành
3000000 m²
khu công nghiệp Khai Sơn
Huyện Thuận Thành
8500 m²
Đại Đồng Thành Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
300000 m²
Tam Á Gia Đông
Huyện Thuận Thành
4300 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà