Đất bán tại Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

12 kết quả bất động sản
Trí Quả Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
14000 m²
Thuận Thành Bac Ninh Province
Huyện Thuận Thành
10000 m²
Đại Đồng Thành Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
30000 m²
Lạc Long Quân Thanh Khương
Huyện Thuận Thành
4600 m²
Trí Quả Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
6000 m²
Thuận Thành Bac Ninh Province
Huyện Thuận Thành
19000 m²
Âu Cơ tt. Hồ
Huyện Thuận Thành
81 m²
Thôn Đông Cốc
Huyện Thuận Thành
100 m²
Huyện Thuận Thành
75 m²
Thôn Khương Tự, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
720 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà