Đất bán tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

4 kết quả bất động sản
Huyện Quế Võ
6000 m²
Huyện Quế Võ
100 m²
Huyện Quế Võ
4000 m²
Huyện Quế Võ
6000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà