Đất bán tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

3 kết quả bất động sản
Vietnam Ngọc Xá
Huyện Quế Võ
10150 m²
Huyện Quế Võ
90 m²
QL18A
Huyện Quế Võ
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà