Đất bán tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

24 kết quả bất động sản
Huyện Quế Võ
90 m²
Huyện Quế Võ
81 m²
Huyện Quế Võ
511 m²
đường 24 thị trấn phố mới quế võ bắc ninh
Huyện Quế Võ
100 m²
Huyện Quế Võ
100 m²
Huyện Quế Võ
5000 m²
Huyện Quế Võ
100 m²
Bắc Ninh Việt Nam
Huyện Quế Võ
81 m²
Đường 18 tt. Phố Mới
Huyện Quế Võ
113,90 m²
Huyện Quế Võ
113 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà