Đất bán tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

27 kết quả bất động sản
Huyện Quế Võ
90 m²
Vietnam Ngọc Xá
Huyện Quế Võ
10150 m²
Huyện Quế Võ
81 m²
Huyện Quế Võ
511 m²
khu đô thị mới Quế Võ - Bắc Ninh.
Huyện Quế Võ
511 m²
Huyện Quế Võ
511 m²
đường 24 thị trấn phố mới quế võ bắc ninh
Huyện Quế Võ
100 m²
Huyện Quế Võ
100 m²
Huyện Quế Võ
5000 m²
Huyện Quế Võ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà