Đất bán tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

6 kết quả bất động sản
Huyện Quế Võ
100 m²
Huyện Quế Võ
5000 m²
Huyện Quế Võ
2000 m²
Huyện Quế Võ
6000 m²
Huyện Quế Võ
81 m²
Huyện Quế Võ
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà