Đất bán tại Bắc Giang

24 kết quả bất động sản
Xương Giang Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
80 m²
Thành phố Bắc Giang
128 m²
Xương Giang Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
80 m²
Xương Giang Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
80 m²
Huyện Tân Yên
3000 m²
Thành phố Bắc Giang
86 m²
Huyện Tân Yên
120 m²
Huyện Tân Yên
90 m²
Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
100 m²
QL 284 Bắc Giang
Huyện Tân Yên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà