Đất bán tại Bắc Giang

3 kết quả bất động sản
Huyện Yên Thế
114 m²
Thành phố Bắc Giang
114 m²
Đường 31 tt. Đồi Ngô
Huyện Lục Nam
80 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà