Đất bán tại Bắc Giang

2 kết quả bất động sản
379 Tân Mỹ Yên Dũng Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
80 m²
Thành phố Bắc Giang
86 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà