Đất bán tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

659 kết quả bất động sản
Tp. Vũng Tàu
230 m²
Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
90 m²
Tp. Vũng Tàu
150 m²
3/2, vũng tàu
Tp. Vũng Tàu
100 m²
Đường Ven Biển Thành phố Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
100 m²
Đường Ven Biển Thành phố Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
100 m²
Tp. Vũng Tàu
100 m²
Tp. Vũng Tàu
100 m²
Hoàng Hoa Thám
Tp. Vũng Tàu
283 m²
Tp. Vũng Tàu
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà