Đất bán tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

423 kết quả bất động sản
Thành Phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
85 m²
Quốc Lộ 51, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
126 m²
456
TP.Bà Rịa
100 m²
Quốc lộ 51 Long Thành
TP.Bà Rịa
84 m²
TP.Bà Rịa
550 m²
TP.Bà Rịa
9000 m²
TP.Bà Rịa
120 m²
Nam Kì Khởi Nghĩa
TP.Bà Rịa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà