Đất bán tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

100 kết quả bất động sản
Nguyễn Tất Thành
TP.Bà Rịa
85 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Đường 56 Hòa Long
TP.Bà Rịa
100 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
85 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
85 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
90 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà