Đất bán tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

64 kết quả bất động sản
Thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Bà Rịa
90 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Đường huyện 2 Hòa Long
TP.Bà Rịa
110 m²
TP.Bà Rịa
150 m²
Đường huyện 2 Hòa Long
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
90 m²
Hòa Long Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
150 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà