Đất bán tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

55 kết quả bất động sản
Ấp Bắc 2 Xã Hòa Long Bà Rịa Vũng Tàu
TP.Bà Rịa
100 m²
Long Phước Long Thành
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
92,50 m²
TP.Bà Rịa
92 m²
Khu phố Kim Hải, phường Kim Dinh, tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
TP.Bà Rịa
5000 m²
TP.Bà Rịa
92,50 m²
TP.Bà Rịa
125 m²
TP.Bà Rịa
120 m²
Đường tỉnh 52 Hòa Long
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
150 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà