Đất bán tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

148 kết quả bất động sản
Hoàng Hoa Thám Long Tâm
TP.Bà Rịa
115 m²
Đường 56 Hòa Long
TP.Bà Rịa
100 m²
Đường 56 Hòa Long
TP.Bà Rịa
215 m²
TP.Bà Rịa
215 m²
TP.Bà Rịa
90,10 m²
TP.Bà Rịa
9000 m²
TP.Bà Rịa
113 m²
Hùng Vương Hòa Long
TP.Bà Rịa
113 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
an phước long thành
TP.Bà Rịa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà