Đất bán tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

312 kết quả bất động sản
Cách Mạng Tháng 8 Long Toàn
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
90 m²
8 Cách Mạng Tháng Tám
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
90,18 m²
Long Toàn Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
100 m²
Võ Ngọc Chấn Long Hương
TP.Bà Rịa
280 m²
Võ Ngọc Chấn Long Hương
TP.Bà Rịa
280 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà