Đất bán tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

324 kết quả bất động sản
quốc lộ 51 Phường Long Hương tpBa Rịa Vũng Tàu tỉnh Vũng Tàu
TP.Bà Rịa
340,75 m²
TP.Bà Rịa
1,50 m²
Hương lộ 2, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
TP.Bà Rịa
119 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
120 m²
TP.Bà Rịa
120 m²
TP.Bà Rịa
120 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Quốc Lộ 51
TP.Bà Rịa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà