Đất bán tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

58 kết quả bất động sản
Thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Bà Rịa
100 m²
Đường Ba Tháng Hai Phước Hưng
TP.Bà Rịa
95 m²
TP.Bà Rịa
500 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Đường Ba Tháng Hai Phước Hưng
TP.Bà Rịa
85,50 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Khu phố Kim Hải, phường Kim Dinh, tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
TP.Bà Rịa
5000 m²
TP.Bà Rịa
97 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà