Đất bán tại Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

130 kết quả bất động sản
Huyện Xuyên Mộc
11000 m²
Huyện Xuyên Mộc
555 m²
Huyện Xuyên Mộc
10000 m²
Huyện Xuyên Mộc
320 m²
Huyện Xuyên Mộc
4 350 m²
Đường ĐT45, Dương Đông, Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang.
Huyện Xuyên Mộc
120 m²
Đường ĐT45, Dương Đông, Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang.
Huyện Xuyên Mộc
120 m²
Huyện Xuyên Mộc
120 m²
Đường Ba Trại, Cửa Dương, Phú Quốc.
Huyện Xuyên Mộc
120 m²
Đường Ba Trại, Cửa Dương, Phú Quốc.
Huyện Xuyên Mộc
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà