Đất bán tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

19 kết quả bất động sản
Quốc lộ 51 Phú Mỹ
Huyện Tân Thành
202 m²
Xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
1200 m²
Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
55000 m²
Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
17000 m²
Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
9200 m²
Quốc lộ 51 Phú Mỹ
Huyện Tân Thành
202 m²
Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
10000 m²
Xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
800 m²
Xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
6230 m²
trung tâm hành chính gần Quốc lộ 51, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Huyện Tân Thành
202 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà