Đất bán tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

34 kết quả bất động sản
ấp Phước Tấn, xã Tân Hòa, Bà Rịa- Vũng tàu
Huyện Tân Thành
5300 m²
Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
9200 m²
Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
18000 m²
Trường Chinh
Huyện Tân Thành
100 m²
Hùng Vương, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR- VT
Huyện Tân Thành
300 m²
Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
600 m²
Xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
204 m²
Xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
400 m²
Thị trấn Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
750 m²
Thị trấn Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vung Tàu.
Huyện Tân Thành
8200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà