Đất bán tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

341 kết quả bất động sản
Trường Chinh, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
100 m²
QL51
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
500 m²
Đường Mỹ Xuân Ngãi Giao
Huyện Tân Thành
1000 m²
Phú Mỹ, Ho Chi Minh City, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà