Đất bán tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

126 kết quả bất động sản
Ấp 1 Hắc Dịch
Huyện Tân Thành
510 m²
Huyện Tân Thành
3000 m²
Huyện Tân Thành
249 m²
Huyện Tân Thành
1000 m²
Huyện Tân Thành
3000 m²
Châu Pha Tân Thành
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
150 m²
Huyện Tân Thành
150 m²
Huyện Tân Thành
150 m²
Huyện Tân Thành
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà