Đất bán tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

901 kết quả bất động sản
Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
100 m²
Hắc Dịch - Tóc Tiên Tân Thành
Huyện Tân Thành
540 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
500 m²
Huyện Tân Thành
500 m²
Asian Highway 17 Tân Thành
Huyện Tân Thành
133 m²
TT. Phú Mỹ Tân Thành
Huyện Tân Thành
105 m²
Phước Hòa Tân Thành
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
đường liên cảng
Huyện Tân Thành
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà