Đất bán tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

386 kết quả bất động sản
Đường 3/2, P.10, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
380 m²
đường hắc dịch tóc tiên - châu pha
Huyện Tân Thành
500 m²
Trường Chinh Phú Mỹ
Huyện Tân Thành
90 m²
Tân Phước Tân Thành
Huyện Tân Thành
500 m²
đường hắc dịch tóc tiên thị xã phú mỹ
Huyện Tân Thành
500 m²
Tóc Tiên Tân Thành
Huyện Tân Thành
100 m²
Hắc Dịch - Tóc Tiên Tân Thành
Huyện Tân Thành
500 m²
Huyện Tân Thành
188 m²
Tân Phước Tân Thành
Huyện Tân Thành
500 m²
Hắc Dịch, Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
500 m²
Huyện Tân Thành
5600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà