Đất bán tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

27 kết quả bất động sản
Huyện Tân Thành
200 m²
Hội Bài - Châu Pha Tân Thành
Huyện Tân Thành
240 m²
Huyện Tân Thành
200 m²
Huyện Tân Thành
200 m²
Châu Pha Thành phố Bà Rịa
Huyện Tân Thành
7612 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
200 m²
TT Phú mỹ, Tân Thành, BRVT
Huyện Tân Thành
216 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
TT. Phú Mỹ Tân Thành
Huyện Tân Thành
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà