Đất bán tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

25 kết quả bất động sản
QL 51, TT Phú Mỹ, H. Tân Thành, BR-VT
Huyện Tân Thành
100 m²
QL 51, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT
Huyện Tân Thành
100 m²
Bà Rịa - Vũng Tàu Mỹ Xuân
Huyện Tân Thành
165 m²
Khu Tái Định Cư 81, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
230 m²
QL51, TT Phúi Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
trung tâm thị trấn phú mỹ.
Huyện Tân Thành
100 m²
QL51, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR- VT
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà