Đất bán tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

17 kết quả bất động sản
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
184,50 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
120 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
120 m²
Huyện Long Điền
470 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà