Đất bán tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

26 kết quả bất động sản
Huyện Long Điền
120 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
PHước tỉnh, Long Điền, Tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
90 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Dương Bạch Mai Long Điền
Huyện Long Điền
100 m²
Phước tình, Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
350 m²
Long Điền Long Điền
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà