Đất bán tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

313 kết quả bất động sản
Đường 3/2, P.10, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
380 m²
Huyện Long Điền
100 m²
NGAY NGÃ 6 LONG ĐIỀN
Huyện Long Điền
100 m²
Đường 44B Long Điền
Huyện Long Điền
100 m²
-- Đường/Phố --
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
đường liên xã
Huyện Long Điền
1300 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Phước Thắng
Huyện Long Điền
90 m²
Đường 36 Long Điền
Huyện Long Điền
270 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà