Đất bán tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

323 kết quả bất động sản
8 Cách Mạng Tháng Tám
Huyện Long Điền
100 m²
Đường 44A Đất Đỏ
Huyện Long Điền
100 m²
Đường Ven Biển Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Long Điền
90 m²
34-36 Nam Ky Khoi Nghia, Q.1
Huyện Long Điền
100 m²
Đường 55 Long Điền
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Châu Tiên , An ngãi, long điền , Bà rịa
Huyện Long Điền
100 m²
DT 44A, an ngãi , long điền , TP bà rịa
Huyện Long Điền
100 m²
Hương lộ 2 Long Điền
Huyện Long Điền
100 m²
-- Đường/Phố --
Huyện Long Điền
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà