Đất bán tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

23 kết quả bất động sản
Huyện Long Điền
120 m²
PHước tỉnh, Long Điền, Tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
470 m²
Huyện Long Điền
1087 m²
Huyện Long Điền
120 m²
Huyện Long Điền
120 m²
Đường Ven Biển Thành phố Vũng Tàu
Huyện Long Điền
120 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Đường 44A tp. Bà Rịa
Huyện Long Điền
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà