Đất bán tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

55 kết quả bất động sản
Bà Rịa-Vũng Tàu
Huyện Long Điền
5 m²
BÀ Rịa-Vũng Tàu
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
marine city
Huyện Long Điền
90 m²
Đường Ven Biển
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà