Đất bán tại Huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

40 kết quả bất động sản
Suối Rao - Phước Tân Châu Đức
Huyện Châu Đức
80000 m²
ql 56 đoạn Bình ba - Ngãi dao
Huyện Châu Đức
705 m²
Huyện Châu Đức
5000 m²
Đường Tỉnh 765, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
500 m²
Huyện Châu Đức
500 m²
Đá Bạc Châu Đức
Huyện Châu Đức
10000 m²
Đá Bạc Châu Đức
Huyện Châu Đức
4000 m²
Huyện Châu Đức
100 m²
đường châu văn biếc, thị trấn Long Điền
Huyện Châu Đức
100 m²
Huyện Châu Đức
11000 m²