Căn hộ cho thuê Chung cư cao cấp tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

51 kết quả bất động sản
50 Đường Phan Văn Khỏe
Quận 6
85 m²
491 Hậu Giang
Quận 6
2 86 m²
491 Hậu Giang
Quận 6
2 86 m²
Việt Nam phường 11
Quận 6
2 86 m²
Hậu Giang Quận 6
Quận 6
2 96 m²
50 Đường Phan Văn Khỏe
Quận 6
2 82 m²
Hậu Giang Quận 6
Quận 6
2 86 m²
Cầu Hậu Giang phường 12
Quận 6
2 86 m²
Quận 6
2 75 m²
Hậu Giang Hồ Chí Minh
Quận 6
2 86 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà