Căn hộ cho thuê Chung cư tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

254 kết quả bất động sản
Tân Phú Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
1 78 m²
Tân Phú Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
75 m²
Tân Phú Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
2 68 m²
Tân Phú Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
2 80 m²
Tân Phú Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
2 71 m²
Tân Phú Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
2 100 m²
Bờ Bao Tân Thắng Tân Phú
Quận Tân Phú
3 80 m²
Tân Phú Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
2 82 m²
Lũy Bán Bích 785/1
Quận Tân Phú
2 80 m²
47 Hòa Bình
Quận Tân Phú
76 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà