Căn hộ cho thuê tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

468 kết quả bất động sản
Quận 2
2 135 m²
59 Đường số 4
Quận 2
90 m²
Quận 2
122,67 m²
Quận 2
40 m²
Quận 2
78 m²
Quận 2
77 m²
Quận 2
60 m²
Quận 2
81 m²
Quận 2
90 m²
Quốc Hương 12
Quận 2
2 95 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà