Căn hộ cho thuê tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

680 kết quả bất động sản
Nguyễn Hữu Thọ
Huyện Nhà Bè
2 96 m²
Nguyễn Hữu Thọ Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
2 106 m²
Nguyễn Hữu Thọ Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
2 58 m²
Nguyễn Hữu Thọ Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
2 73 m²
Nguyễn Hữu Thọ Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
2 88 m²
Nguyễn Hữu Thọ Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
3 130 m²
Nguyễn Hữu Thọ Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
3 130 m²
Nguyễn Hữu Thọ Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
3 130 m²
12 Nguyễn Hữu Thọ
Huyện Nhà Bè
2 66 m²
Nguyễn Hữu Thọ Tân Hưng
Huyện Nhà Bè
3 122 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà