Căn hộ bán Chung cư khác tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

14 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
57 m²
Đường số 4 Thủ Đức
Quận Thủ Đức
60,80 m²
Quận Thủ Đức
24 m²
Quận Thủ Đức
24 m²
Quận Thủ Đức
24 m²
Quận Thủ Đức
24 m²
Quận Thủ Đức
2 54 m²
Đường số 1 khu phố Bình Đức , phường Bình Chiểu
Quận Thủ Đức
2 57 m²
Đường số 6 Bình Chiểu
Quận Thủ Đức
2 70 m²
Quận Thủ Đức
2 62 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà