Căn hộ bán Chung cư khác tại Bắc Ninh

6 kết quả bất động sản
Đường 6
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Lô 1,5 ha, kí túc xá CANON, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 49 m²
Lô 1,5 ha, kí túc xá CANON, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 50 m²
Lô 1,5 ha, ký túc xá CANON, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 50 m²
Lô 1,5 ha, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
4 50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà