Căn hộ bán Chung cư cao cấp tại Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

44 kết quả bất động sản
Thị xã Thủ Dầu Một
2 84 m²
Hùng Vương Hòa Phú
Thị xã Thủ Dầu Một
2 72 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
2 77 m²
TP.Mới Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
84 m²
TP.Mới Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
1 67,50 m²
TP. Mới Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
2 75,80 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
67,50 m²
TP. Mới Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
3 99 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
67,50 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
3 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà