Chung cư tại Thủ Thiêm Garden

11 kết quả bất động sản
Thủ Thiêm Quận 2
Quận 9
2 62 m²
Quận 9
67 m²
Quận 9
2 50 m²
Thủ Thiêm Quận 2
Quận 9
2 62 m²
Đường Liên Phường Phú Hữu
Quận 9
2 48,39 m²
Liên Phường Hồ Chí Minh
Quận 9
2 52 m²
Liên Phường Hồ Chí Minh
Quận 9
3 85 m²
9 Liên Phường
Quận 9
2 63 m²
liên phường phú hữu
Quận 9
2 64 m²
Đỗ Xuân Hợp Hồ Chí Minh
Quận 9
2 62 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà