Chung cư tại Moonlight Boulevard

11 kết quả bất động sản
Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
2 56,59 m²
Quận Bình Tân
51 m²
Quận Bình Tân
2 66 m²
Quận Bình Tân
56 m²
Quận Bình Tân
59 m²
Vietnam Bình Trị Đông B
Quận Bình Tân
68 m²
Quận Bình Tân
53 m²
Quận Bình Tân
53 m²
Quận Bình Tân
51 m²
Quận Bình Tân
51 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà