Chung cư tại Him Lam Phú An

19 kết quả bất động sản
Thủy Lợi Phước Long A
Quận 9
2 70 m²
32 Thủy Lợi
Quận 9
2 69 m²
32 Thủy Lợi Phước Long A
Quận 9
2 68 m²
32 Thủy Lợi Phước Long A
Quận 9
2 68 m²
Thủy Lợi Phước Long A
Quận 9
2 68 m²
Thủy Lợi Phước Long A
Quận 9
2 68 m²
Thủy Lợi Phước Long A
Quận 9
2 68 m²
Thủy Lợi Phước Long A
Quận 9
2 69 m²
Thủy Lợi Phước Long A
Quận 9
2 68 m²
Thủy Lợi Phước Long A
Quận 9
2 69 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà