Chung cư tại Him Lam Chợ Lớn

14 kết quả bất động sản
Hậu Giang Ho Chi Minh City
Quận 6
2 86 m²
491 Hậu Giang
Quận 6
2 72 m²
491 Hậu Giang
Quận 6
2 75 m²
491 Hậu Giang
Quận 6
2 65 m²
491 Hậu Giang
Quận 6
2 86 m²
491 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TPHCM
Quận 6
2 65 m²
491 Hậu Giang, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Quận 6
2 65 m²
491 Hậu Giang P.11 Quận 6 TPHCM
Quận 6
2 65 m²
491 Hậu Giang
Quận 6
2 69 m²
491 Hậu Giang Phường 11 Quận 6 TPHCM
Quận 6
2 69 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà