Chung cư tại Căn Hộ Sài Gòn Intela

67 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
2 48 m²
Huyện Bình Chánh
48 m²
Nguyễn Văn Linh Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
3 123 m²
13 Nguyễn Văn Linh
Huyện Bình Chánh
2 54 m²
Huyện Bình Chánh
53 m²
Nguyễn Văn Linh Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
2 54 m²
Huyện Bình Chánh
2 44 m²
Huyện Bình Chánh
53 m²
Huyện Bình Chánh
54 m²
Nguyễn Văn Linh Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
2 54 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà