Chung cư tại Căn Hộ Sài Gòn Intela - Riverview Tower

26 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
2 50 m²
Huyện Bình Chánh
2 50 m²
Huyện Bình Chánh
2 50 m²
Huyện Bình Chánh
2 50 m²
Huyện Bình Chánh
2 54 m²
Võ Văn Kiệt Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
2 64 m²
Huyện Bình Chánh
2 54 m²
Huyện Bình Chánh
2 60 m²
Huyện Bình Chánh
2 54 m²
15
Huyện Bình Chánh
55 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà