Chung cư tại Căn Hộ Sài Gòn Intela - Riverview Tower

14 kết quả bất động sản
13E Nguyễn Văn Linh - Xã Phong Phú - Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
2 50 m²
13E Nguyễn Văn Linh - Xã Phong Phú - Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
2 51 m²
13E Nguyễn Văn Linh - Xã Phong Phú - Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
2 50 m²
13E Nguyễn Văn Linh - Xã Phong Phú - Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
2 54 m²
Huyện Bình Chánh
56 m²
Huyện Bình Chánh
56 m²
Nguyễn Văn Linh
Huyện Bình Chánh
2 54 m²
Nguyễn Văn Linh Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
2 55 m²
Nguyễn Văn Linh Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
2 51 m²
Huyện Bình Chánh
2 54 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà