Chung cư tại Căn Hộ Masteri An Phú

66 kết quả bất động sản
100 Xa lộ Hà Nội
Quận 2
2 70 m²
Quận 2
50 m²
Quận 2
2 70 m²
Xa lộ Hà Nội Quận 2
Quận 2
54 m²
Xa lộ Hà Nội Việt Nam
Quận 2
52 m²
An Phú Quận 2
Quận 2
3 75 m²
Xa lộ Hà Nội Quận 2
Quận 2
54 m²
Quận 2
2 51 m²
Xa lộ Hà Nội An Phú
Quận 2
2 80 m²
Quận 2
3 117 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà