Chung cư tại Căn Hộ Masteri An Phú

23 kết quả bất động sản
Xa lộ Hà Nội Hồ Chí Minh
Quận 2
51 m²
Quận 2
66 m²
Xa lộ Hà Nội Hồ Chí Minh
Quận 2
2 70 m²
Quận 2
51 m²
đường xa lộ hà nội
Quận 2
51 m²
Xa lộ Hà Nội Hồ Chí Minh
Quận 2
2 69 m²
Quận 2
1 50 m²
số 175 xa lộ hà nội
Quận 2
2 69 m²
Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM.
Quận 2
1 54 m²
Quận 2
1 51 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà