Chung cư tại Căn Hộ Imperial Place

15 kết quả bất động sản
Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
56 m²
Quận Bình Tân
48 m²
633 Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
2 49 m²
633 Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
2 56 m²
635 Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
2 49 m²
631 Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
2 49 m²
Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
2 56 m²
633 Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
2 56 m²
Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
2 49 m²
635 Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
2 50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà