Chung cư tại Căn Hộ Imperial Place

6 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
2 50 m²
Quận Bình Tân
2 49 m²
631 Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
2 48 m²
Quận Bình Tân
2 49 m²
635 Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
2 49 m²
633 Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
2 49 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà