Chung cư tại Căn Hộ Hausneo

16 kết quả bất động sản
Quận 9
2 72 m²
Phú Hữu Quận 9
Quận 9
72 m²
Phú Hữu Quận 9
Quận 9
72 m²
Quận 9
72 m²
Phú Hữu Quận 9
Quận 9
72 m²
Phú Hữu Quận 9
Quận 9
72 m²
Phú Hữu Quận 9
Quận 9
68 m²
Phú Hữu Quận 9
Quận 9
82 m²
Phú Hữu Quận 9
Quận 9
82 m²
Phú Hữu Quận 9
Quận 9
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà