Chung cư tại Căn hộ Era Town

18 kết quả bất động sản
Quận 7
67 m²
Quận 7
67 m²
208 khánh hội
Quận 7
2 67 m²
Phạm Hữu Lầu Hồ Chí Minh
Quận 7
2 70 m²
Quận 7 Hồ Chí Minh
Quận 7
3 160 m²
Quận 7
97 m²
Quận 7
77 m²
Quận 7
67 m²
Đường 15B
Quận 7
78 m²
Quận 7
97 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà