Chung cư Hồ Chí Minh

5.285 kết quả bất động sản
Quận 8
2 115 m²
104 Hồ Văn Tư
Quận Thủ Đức
2 70 m²
Đường Số 20
Quận Thủ Đức
2 71 m²
Quận Thủ Đức
80 m²
104 Hồ Văn Tư
Quận Thủ Đức
2 70 m²
12 Tân Trào
Quận 7
3 162,50 m²
Quận Thủ Đức
70 m²
Quận Thủ Đức
70 m²
Quận 9
2 62 m²
Quận 7
2 99 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà