Bán chung cư căn hộ Tân Phú

365 kết quả bất động sản
Quận Tân Phú
2 64 m²
Quận Tân Phú
701 m²
282A Lũy Bán Bích
Quận Tân Phú
2 66 m²
Quận Tân Phú
35 m²
Bình Long
Quận Tân Phú
2 64 m²
Orient plaza
Quận Tân Phú
2 83 m²
Quận Tân Phú
64 m²
295 Tân Kỳ Tân Quý
Quận Tân Phú
2 63 m²
Quận Tân Phú
64 m²
Bình Long
Quận Tân Phú
3 83 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà