Bán chung cư căn hộ Tân Phú

588 kết quả bất động sản
414 Lũy Bán Bích
Quận Tân Phú
60 m²
Quận Tân Phú
701 m²
Quận Tân Phú
2 60 m²
Quận Tân Phú
70 m²
685 Âu Cơ
Quận Tân Phú
74 m²
Quận Tân Phú
2 77 m²
The southern dragon 685
Quận Tân Phú
78 m²
Quận Tân Phú
74 m²
Âu Cơ
Quận Tân Phú
2 49 m²
Âu Cơ
Quận Tân Phú
2 77 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà