Bán chung cư căn hộ Tân Phú

355 kết quả bất động sản
Đường Nguyễn Cửu Phú Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
2 54 m²
90 Lũy Bán Bích
Quận Tân Phú
2 66 m²
Bùi Cẩm Hổ Tân Phú
Quận Tân Phú
65 m²
Quận Tân Phú
71 m²
Bùi Cẩm Hổ Tân Phú
Quận Tân Phú
22 65 m²
Lương Minh Nguyệt Tân Phú
Quận Tân Phú
62 m²
Quận Tân Phú
65 m²
Bình Long
Quận Tân Phú
2 64 m²
Đã duyệt
Quận Tân Phú
64 m²
278 Hòa Bình
Quận Tân Phú
53 m²
Quận Tân Phú
2 64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà