Căn hộ bán Chung cư tại Phường 01 Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

49 kết quả bất động sản
86 nguyên hồng , phương 1, gò vấp
Quận Gò Vấp
3 128 m²
18 Đường Nguyên Hồng
Quận Gò Vấp
69 m²
18 Đường Nguyên Hồng
Quận Gò Vấp
69 m²
18 Nguyên Hồng
Quận Gò Vấp
225 m²
18 Nguyên Hồng
Quận Gò Vấp
2 67 m²
18 Nguyên Hồng
Quận Gò Vấp
2 67 m²
18 Đường Nguyên Hồng
Quận Gò Vấp
54 m²
18 Đường Nguyên Hồng
Quận Gò Vấp
69 m²
Quận Gò Vấp
112 m²
18 Đường Nguyên Hồng
Quận Gò Vấp
69 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà